Ansatt bilde
Mats Gunnar Walday
cand.scient.
Stilling: Forskningsleder
Telefon: 97151705
Seksjon: Marin biologi
Mats Walday er forskningsleder og ansvarlig for seksjon for marin biologi. I tillegg arbeider han hovedsakelig med hardbunnsundersøkelser i forbindelse med konsekvensutredninger, resipientvurderinger, kartlegging og overvåking. Walday har også arbeidet med utvikling av ny metodikk og teknologi for hardbunnsundersøkelser, inkludert norsk og internasjonal standard for hardbunnsundersøkelser, Han har hatt prosjekter for forskningsrådet på transport av miljøgifter i næringskjeden, kartlegging av hardbunnsbiotoper, samt bruk av fjernmåling ved hardbunnsundersøkelser. Walday deltok i utviklingen av den norske forskriften for vitenskapelig dykking og er norsk representant i den Europeiske referansegruppen for vitenskapelig dykking (European Scientific Diving Panel) hvor han har deltatt i utvikling av en felles europeisk opplæring og sertifisering av vitenskapelige dykkere. Han sitter i faggruppen for Helhetlig forvaltningsplan Nordsjøen. Mats Walday har skrevet cirka150 NIVA-rapporter, en rekke artikler, rapporter og notater i andre serier og publisert flere artikler i internasjonale tidsskrift.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Ramirez-Llodra, Eva; Rinde, Eli; Gundersen, Hege; Christie, Hartvig; Fagerli, Camilla With; Fredriksen, Stein; Gitmark, Janne Kim; Norling, Karl; Walday, Mats Gunnar; Norderhaug, Kjell Magnus (2016) A snap shot of the short-term response of crustaceans to macrophyte detritus in the deep Oslofjord Scientific Reports ISSN 2045-2322. Vol 6 doi: 10.1038/srep23800
 2. Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag Øystein; Trannum, Hilde Cecilie (2015) Effects of climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010 Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 530 s 29 - 46 doi: 10.3354/meps11306
 3. Tveiten, Lise Ann; Schøyen, Merete; Walday, Mats (2013) Håp for kjønnsforstyrrede snegler – overvåking av imposex og intersex viser at forbud mot TBT har hatt positiv effekt Vann ISSN 0042-2592. Vol 48 No 3 s 325 - 332
 4. Bekkby, Trine; Moy, Frithjof Emil; Kroglund, Tone; Gitmark, Janne K.; Walday, Mats; Rinde, Eli; Norderhaug, Kjell Magnus (2009) Identifying Rocky Seabed Using GIS-Modeled Predictor Variables Marine Geodesy ISSN 0149-0419. Vol 32 No 4 s 379 - 390 doi: 10.1080/01490410903297816
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (2017) Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2016. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6904-8. No 7169 (51 sider)
 2. Naustvoll, LJ; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar (2017) Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2016. Fagrapport. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6896-6. No 7161 (102 sider)
 3. Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Walday, Mats Gunnar (2017) Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2016. Fagrapport , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6900-0. No 7165 (21 sider)
 4. Gundersen, Hege; Walday, Mats Gunnar; Gitmark, Janne Kim; Bekkby, Trine; Rinde, Eli; Syverud, Tron Hansen; Fagerli, Camilla With; Vedal, Jens; Tveiten, Lise Ann; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil (2017) Nye klassegrenser for ålegress og makroalger i vannforskriften , Miljødirektoratet. (77 sider)
 5. Borgersen, Gunhild; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Hangstad, Thor Arne; Walday, Mats Gunnar (2017) Marin overvåking Nordland 2016-2017. Undersøkelser av hydrografi, planteplankton og bløtbunnsfauna i 6 fjorder i Nordland , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6946-8. No 7211 (68 sider)
 6. Borgersen, G; Walday, M (2016) Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2015. Fagrapport , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6690-0. No 6955 (28 sider)
 7. Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Kile, Maia Røst; Eriksen, Tor Erik (2016) Tiltaksrettet overvåking av miljøtilstand i Tista og Iddefjorden i 2015-2016 i forhold til utslipp fra Norske Skog Saugbrugs AS , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6721-1. No 6986 (53 sider)
 8. Walday, Mats Gunnar; Brkljacic, Marijana Stenrud; Gitmark, Janne Kim; Trannum, Hilde Cecilie (2016) Tiltaksrettet overvåkning i Beitstadfjorden for MM Karton FollaCell AS , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6727-3. No 6992 (53 sider)
 9. Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats Gunnar (2016) Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2015. Fagrapport. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6726-6. No 6991 (104 sider)
 10. Walday, Mats Gunnar; Borgersen, Gunhild; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (2016) Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2015 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6746-4. No 7011 (39 sider)
 11. Gundersen, Hege; Walday, Mats G.; Fagerli, Camilla W.; Gitmark, Janne K.; Rinde, Eli (2016) Kartlegging av marine verdier rundt øyene i Oslo kommune , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6734-1. No 6999 (54 sider)
 12. Norderhaug, Kjell Magnus; Bakke, Torgeir Heggelund; Berge, John A; Fagerli, Camilla With; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar (2015) Miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6651-1. No 6916 (62 sider)
 13. Walday, Mats Gunnar; Gundersen, Hege; Gitmark, Janne Kim; Bekkby, Trine; Norderhaug, Kjell Magnus; Pedersen, Are (2015) Videreutvikling av makroalgeindeksene for klassifisering av miljøtilstand i kystvann , Miljødirektoratet. Vol 2015 No M-437 (60 sider)
 14. Beyer, Jonny; Kvassnes, Astri Jæger; Håvardstun, Jarle; Walday, Mats; Gundersen, Hege; Schaanning, Morten (2015) Repeated environmental baseline survey at AF Miljøbase Vats in conjugation with the Ekofisk cessation EPRD project , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6614-6. No 6879 (63 sider)
 15. Næs, Kristoffer; Walday, Mats; Christiansen, Anne Bjørkenes (2015) Marine pollution and water quality monitoring in Myanmar – assessment and bridging of capacity needs , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6468-5. No 6733 (27 sider)
 16. Walday, Mats; Beylich, Bjørnar; Fagerli, Camilla With; Gitmark, Janne Kim; Naustvoll, Lars Johan; Selvik, John Rune (2015) Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Årsrapport for 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6558-3. No 6823 (41 sider)
 17. Naustvoll, Lars Johan; Norli, Marit; Selvik, John Rune; Walday, Mats (2015) Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Tilførsler og undersøkelser i vannmassene i 2014. Fagrapport. , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6553-8. No 6818 (89 sider)
 18. Gitmark, Janne Kim; Fagerli, Camilla With; Beylich, Bjørnar; Walday, Mats (2015) Overvåking av Ytre Oslofjord 2014-2018. Bentosundersøkelser i 2014. Fagrapport , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6557-6. No 6822 (25 sider)
 19. Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats (2014) Tallknusing av sukkertaredata , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6472-2. No 6737 (48 sider)
 20. Gundersen, Hege; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Moy, Frithjof Emil; Hjermann, Dag Øystein; Vedal, Jens; Ledang, Anna Birgitta; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats (2014) Miljødirektoratets tallknuserprosjekt: Tallknusing av sukkertaredata , NIVA rapport. ISBN 978-82-577-6472-2. (48 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

 1. Tuddenham, David Berg; Moland, Even; Cuhra, Marek; Walday, Mats Gunnar; Hop, Haakon; Herdlevær, Eirik Søyland Laskemoen; Vivås, Arild; Nymoen, Pål (2017) Ny forskrift setter vitenskapelige dykkere på land Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning
 2. Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl; Rygg, Brage; Walday, Mats Gunnar (2015) Acknowledging natural variation in reference conditions for marine soft-bottoms WATERS, DEVOTES and MARS scientific symposium - Tools for assessing status of European aquatic ecosystems 06.05.2015
 3. Fagerli, Camilla With; Norderhaug, Kjell Magnus; Christie, Hartvig C; Rinde, Eli; Bekkby, Trine; Gundersen, Hege; Walday, Mats (2015) Gjenvekst i tareskog – en positiv effekt av klimaendringer. Naturen ISSN 0028-0887. Vol 3 s 134 - 139
 4. Norderhaug, Kjell Magnus; Gundersen, Hege; Pedersen, Are; Moy, Frithjof Emil; Green, Norman Whitaker; Walday, Mats; Gitmark, Janne Kim; Ledang, Anna Birgitta; Bjerkeng, Birger; Hjermann, Dag; Trannum, Hilde Cecilie (2014) Effects from climate and eutrophication on the diversity of hard bottom communities on the Skagerrak coast 1990-2010 Havforskermøtet 03.11.2014
 5. Gundersen, Hege; Gitmark, Janne kim; Berge, John Arthur; Rinde, Eli; Staalstrøm, Andre; Walday, Mats (2013) Mapping the distribution of biotopes in Inner Oslo fjord Nordic Marine Science Conference 28.10.2013
 6. Norling, Karl; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Rygg, Brage; Walday, Mats (2013) What is ecological status - using spatial modeling to define reference conditions for benthic macroinvertebrate indices in coastal waters 48th European Marine Biology Symposium (EMBS) 19.08.2013
 7. Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl; Rygg, Brage; Walday, Mats (2013) Spatial predictive modeling of reference conditions for soft sediment benthic macroinvertebrate indices in Norwegian coastal waters GEOHAB conference 06.05.2013
 8. Norling, Karl; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Walday, Mats (2012) How does soft sediment macroinfauna vary with environmental conditions – modelling reference conditions along the Norwegian coast The 47th European Marine Biology Symposium (EMBS) 03.09.2012
 9. Norling, Karl; Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Walday, Mats (2012) How does soft sediment macroinfauna vary with environmental conditions – modelling reference conditions along the Norwegian coast MAREANO conference 17.10.2012
 10. Norderhaug, Kjell Magnus; Aure, Jan; Bjerkeng, Birger; Dahl, Einar; Falkenhaug, Tone; Gitmark, Janne kim; Green, Norman Whitaker; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, J.; Moy, Frithjof Emil; Omli, Lena; Oug, Eivind; Pedersen, Are; Rygg, Brage; Sørensen, Kai; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats (2012) The coastal monitoring programme - how is eutrophication and climatic change affecting the coastal ecosystem? The 47th European Marine Biology Symposium (EMBS). 03.09.2012
 11. Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Walday, Mats (2012) Nature Index of Norway - spatial predictive modelling of soft sediment reference conditions along the Norwegian coast European Marine Biology Sumposium 03.09.2012
 12. Gundersen, Hege; Bekkby, Trine; Norling, Karl; Oug, Eivind; Rygg, Brage; Walday, Mats (2011) Nature Index of Norway – spatial predictive modelling of soft sediment reference conditions along the Norwegian coast ICES Annual Science Conference 19.09.2011
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.