Ansatt bilde
Kai Sørensen
cand.mag.
Stilling: Forskningsleder
Telefon: 90732129
Seksjon: Marin biogeokjemi og oseanografi
Kai Sørensen, har cand.mag. i kjemi og jobber som seniorforsker i marint og ferskvann med optiske målinger og vannkvalitet i situ sensor systemer ved NIVA. Han er spesialist i fjernmåling og optiske sensorsystemer (absorpsjon, spredning og fluoresense) og har lang erfaring i utvikling av analytiske metoder for eutrofiering (klorofyll-a metodikk) og forsuring (Alk, UOC) av havet. Har arbeidet ved NIVA siden 1976, hvorav de 25 siste årene har vært innen optisk fjernmåling og in situ-sensorer. Han er ansvarlig for Ferrybox-nettverket i Norge og arbeidet i flere år på nasjonale overvåkingsprogrammer og vanndirektiv-relaterte prosjekter. Han var i 1993-2001 medlem av MERIS Scientific Advisory Group, så i ESA MERIS Validering Team og fra 2010 også et medlem i ESA CoastColour Science team. Kai Sørensen er prosjektleder på ESA-prosjektet VAMP, deltok i ESA-MERIS Lakes og MarCOST, EU-prosjektene; FerryBox, DISMAR, InterRISK, MyOCEAN og i Interreg-prosjektet NorSEN. Nasjonalt har han vært prosjektleder for satellitten prosjektet SatOcean og Coast Colour og koordinerer den nasjonale aktiviteten på Ferrybox og vil koordinere FoU aktivitet på sensorer innen infrastrukturprosjektet JERICO.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Nima, Ciren; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Erga, Svein Rune; Chen, Yi-Chun; Zhao, Lu; Sørensen, Kai; Norli, Marit; Stamnes, Jakob J. (2017) Impact of Chromophoric dissolved organic matter on light absorption in lake water on the Tibetan Plateau, China AIP Conference Proceedings ISSN 0094-243X. Vol 1810:120005 doi: 10.1063/1.4975579
 2. Nima, Ciren; Frette, Øyvind; Hamre, Børge; Erga, Svein Rune; Chen, Yi-Chun; Zhao, Lu; Sørensen, Kai; Norli, Marit; Stamnes, Knut; Muyimbwa, Dennis; Ssenyonga, Taddeo; Ssebiyonga, Nicolausi; Stamnes, Jakob J. (2017) Analysis and parameterization of absorption properties of northern Norwegian coastal water AIP Conference Proceedings ISSN 0094-243X. Vol 1810:120007 No 1 doi: 10.1063/1.4975581
 3. Ruddick, Kevin; Brockmann, Carsten; Créach, Véronique; De Keukelaere, Liesbeth; Doxaran, David; Forster, Rodney; Jaccard, Pierre; Knaeps, Els; Lebreton, Carole; Ledang, Anna Birgitta; Nechad, Bouchra; Norli, Marit; Novoa, Stéfani; Ody, Anouck; Pringle, Nicholas; Sørensen, Kai; Stelzer, Kerstin; Van Der Zande, Dimitry; Vanhellemont, Quinten (2016) Processing and exploitation of multisensor optical data for coastal water applications - The HIGHROC project ESA SP ISSN 0379-6566. Vol SP-740
 4. Nima, Ciren; Frette, Øyvind; Hamre, Børge; Erga, Svein Rune; Chen, Yi-Chun; Zhao, Lu; Sørensen, Kai; Norli, Marit; Stamnes, Knut; Stamnes, Jakob J. (2016) Absorption properties of high-latitude Norwegian coastal water: The impact of CDOM and particulate matter Estuarine, Coastal and Shelf Science ISSN 0272-7714. Vol 178 s 158 - 167 doi: 10.1016/j.ecss.2016.05.012
 5. Reggiani, Emanuele R; King, Andrew L; Norli, Marit; Jaccard, Pierre; Sørensen, Kai; Bellerby, Richard G J (2016) FerryBox-assisted monitoring of mixed layer pH in the Norwegian Coastal Current Journal of Marine Systems ISSN 0924-7963. Vol 162 s 29 - 36 doi: 10.1016/j.jmarsys.2016.03.017
 6. Brumovsky, Miroslav; Bečanová, Jitka; Kohoutek, Jiri; Thomas, Henrike; Petersen, Wilhelm; Sørensen, Kai; Sanka, Ondrej; Nizzetto, Luca (2016) Exploring the occurrence and distribution of contaminants of emerging concern through unmanned sampling from ships of opportunity in the North Sea Journal of Marine Systems ISSN 0924-7963. Vol 162 s 47 - 56 doi: 10.1016/j.jmarsys.2016.03.004
 7. Reggiani, Emanuele Roberto; Bellerby, Richard; Sørensen, Kai (2015) Underwater spectrophotometric detection: Scaling down ocean acidification monitoring i Sensor systems for a changing ocean (SSCO) 2014 - France, IEEE, . , IEEE conference proceedings. ISBN 9781479959495. Kapittel.
 8. Cirennima, X; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Erga, Svein Rune; Chen, Yi-Chun; Zhao, Lu; Sørensen, Kai; Norli, Marit; Lu, Da-Ren; Xing, Qian-Guo; Ma, Yao-Ming; Gelsor, Norsang; Stamnes, Jakob J. (2015) Impact of particulate and dissolved material on light absorption properties in a High-Altitude Lake in Tibet, China Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol Published ahead of print doi: 10.1007/s10750-015-2528-2
 9. Kleiv, Øyvind; Folkestad, Are; Høkedal, Jo; Sørensen, Kai; Aas, Eyvind (2015) Estimation of upward radiances and reflectances at the surface of the sea from above-surface measurements Ocean Science ISSN 1812-0784. Vol 11 No 5 s 779 - 788 doi: 10.5194/os-11-779-2015
 10. Poste, Amanda; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; de Wit, Heleen; Sørensen, Kai; Larssen, Thorjørn (2015) Effects of photodemethylation on the methylmercury budget of boreal Norwegian lakes Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 34 No 6 s 1213 - 1223 doi: 10.1002/etc.2923
 11. Aas, Eyvind; Høkedal, Jo; Sørensen, Kai (2014) Secchi depth in the Oslofjord-Skagerrak area: theory, experiments and relationships to other quantities Ocean Science ISSN 1812-0784. Vol 10 s 177 - 199 doi: 10.5194/os-10-177-2014
 12. Stamnes, Knut; Li, Wei; Fan, Y.; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Folkestad, Are; Sørensen, Kai; Stamnes, Jakob J. (2013) A new algorithm for simultaneous retrieval of aerosol and marine parameters in coastal environments AIP Conference Proceedings ISSN 0094-243X. Vol 1531 s 919 - 922 doi: 10.1063/1.4804921
 13. Aas, Eyvind; Højerslev, Niels Kristian; Høkedal, Jo; Sørensen, Kai (2013) Optical water types of the Nordic Seas and adjacent areas Oceanologia ISSN 0078-3234. Vol 55 No 2 s 471 - 482 doi: 10.5697/oc.55-2.471
 14. Yakushev, Evgeny; Sørensen, Kai (2013) On seasonal changes of the carbonate system in the Barents Sea: observations and modeling Marine Biology Research ISSN 1745-1000. Vol 9 No 9 s 822 - 830 doi: 10.1080/17451000.2013.775454
 15. Dromph, Karsten Mikael; Agusti, Susana; Basset, Alberto; Franco, Javier; Henriksen, Peter; Icely, John; Lehtinen, Sirpa; Moncheva, Snejana; Revilla, Marta; Roselli, Leonde; Sørensen, Kai (2013) Sources of uncertainty in assessment of marine phytoplankton communities Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol 704 No 1 s 253 - 264 doi: 10.1007/s10750-012-1353-0
 16. Tilstone, Gavin H.; Peters, Sheef W.M.; van der Woerd, Hendrik Jan; Eleveld, Marieke A.; Ruddick, Kevin; Schönfeld, Wolfgang; Krasemann, Hajo; Martinez-Vicente, Victor; Blondeau-Patissier, David; Röttgers, Rüdiger; Sørensen, Kai; Jørgensen, Peter Viskum; Shutler, Jamie D. (2012) Variability in specific-absorption properties and their use in a semi-analytical ocean colour algorithm for MERIS in North Sea and Western English Channel Coastal Waters Remote Sensing of Environment ISSN 0034-4257. Vol 118 s 320 - 338 doi: 10.1016/j.rse.2011.11.019
 17. Volent, Zsolt; Johnsen, Geir; Hovland, Erlend Kjeldsberg; Folkestad, Are; Olsen, Lasse Mork; Tangen, Karl; Sørensen, Kai (2011) Improved monitoring of phytoplankton bloom dynamics in a Norwegian fjord by integrating satellite data, pigment analysis, and Ferrybox data with a coastal observation network Journal of Applied Remote Sensing ISSN 1931-3195. Vol 5 doi: 10.1117/1.3658032
 18. Haande, Sigrid; Rohrlack, Thomas; Semyalo, Ronald Paul; Brettum, Pål; Edvardsen, Bente; Solheim, Anne Lyche; Sørensen, Kai; Larsson, Petter (2011) Phytoplankton dynamics and cyanobacterial dominance in Murchison Bay of Lake Victoria (Uganda) in relation to environmental conditions Limnologica ISSN 0075-9511. Vol 41 No 1 s 20 - 29 doi: 10.1016/j.limno.2010.04.001
 19. Okullo, Willy; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Stamnes, Jakob J.; Sørensen, Kai; Ssenyonga, Taddeo; Høkedal, Jo; Stamnes, Knut; Steigen, Andreas L (2011) Validation of MERIS water quality products in Murchison Bay, Lake Victoria – Preliminary results International Journal of Remote Sensing ISSN 0143-1161. Vol 32 No 19 s 5541 - 5563 doi: 10.1080/01431161.2010.506895
 20. Hessen, Dag Olav; Carroll, JoLynn; Kjeldstad, Berit Johanne; Korosov, Anton; Pettersson, Lasse H.; Pozdnyakov, Dmitry; Sørensen, Kai (2010) Input of organic carbon as determinant of nutrient fluxes, light climate and productivity in the Ob and Yenisey estuaries Estuarine, Coastal and Shelf Science ISSN 0272-7714. Vol 88 No 1 s 53 - 62 doi: 10.1016/j.ecss.2010.03.006
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Chierici, Melissa; Skjelvan, Ingunn; Norli, Marit; Jones, Elisabeth; Børsheim, Knut Yngve; Lauvset, Siv Kari; Lødemel, Helene; Sørensen, Kai; King, Andrew Luke; Johannessen, Truls (2017) Havforsuringsovervåking i norske farvann i 2016 , Miljødirektoratet. (102 sider)
 2. Andersen, Jesper Harbo; Harvey, Therese; Kallenbach, Emilie; Murray, Ciaran Joseph; Hjermann, Dag Øystein; Kristiansen, Trond; Sørensen, Kai; Carstensen, Jacob; Erichsen, Anders; Hansen, Lars Boye (2017) Statistical analyses of chlorophyll-a data sampled by a Ferrybox on the Oslo-Kiel ferry and by the NOVANA programme , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6902-4. No 7167 (30 sider)
 3. Chierici, Melissa; Skjelvan, Ingunn; Norli, Marit; Børsheim, Knut Yngve; Lauvset, Siv Kari; Lødemel, Helene; Sørensen, Kai; King, Andrew Luke; Kutti, Tina; Renner, Angelika; Omar, Abdirahman; Johannessen, Truls (2016) Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2015 , Miljødirektoratet. (113 sider)
 4. Skjelvan, Ingunn; Chierici, Melissa; Sørensen, Kai; Jackson, Kristin; Kutti, Tina; Lødemel, Helene; King, Andrew Luke; Reggiani, Emanuele Roberto; Norli, Marit; Bellerby, Richard; Yakushev, Evgeniy; Omar, Abdirahman (2016) Havforsuring i vestlandsfjorder og CO2-variabilitet i Lofoten , Miljødirektoratet. (37 sider)
 5. Chierici, Melissa; Skjelvan, Ingunn; Norli, Marit; Hodal Lødemel, Helene; Lunde, Linda Fonnes; Sørensen, Kai; Yakushev, Evgeniy; Bellerby, Richard; King, Andrew Luke; Lauvset, Siv Kari; Johannessen, Truls; Børsheim, Knut Yngve (2015) Overvåking av havforsuring i norske farvann i 2014 , Miljødirektoratet. (94 sider)
 6. Chierici, Melissa; Skjelvan, Ingunn; Bellerby, Richard; Norli, Marit; Fonnes, Linda Lunde; Hodal Lødemel, Helene; Børsheim, Knut Yngve; Lauvset, Siv Kari; Johannessen, Truls; Sørensen, Kai; Yakushev, Evgeniy (2014) Overvåking av havforsuring i norske farvann , Miljødirektoratet. (81 sider)
 7. Chierici, Melissa; Sørensen, Kai; Johannessen, Truls; Børsheim, Knut Yngve; Olsen, Are; Yakushev, Evgeniy (2013) Tilførselsprogrammet 2012. Overvåking av havforsuring av norske farvann , Norsk institutt for vannforskning. (47 sider)
 8. Trollvik, Jon Arne; Gjertsen, Arnt Kristian; Sørensen, Kai; Larsen, Ragnvald (2012) Forberede mottak og anvendelse av optiske satellittdata for Norge digitalt , Statens kartverk.
 9. Sandven, Stein; Johannessen, Johnny Andre; Korosov, Anton; Kloster, Kjell; Dierking, Wolfgang; Marcelloni, Giovanni; Parmiggiani, Flavio; De Carolis, Giacomo; Levizzani, Vicenzo; Palchetti, Luca; Herland, Einar-Arne; Erlandsen, Helene B.; Wahl, Terje; Brekke, Pål; Moldestad, Dag Anders; Andersen, Bo; Barth, Vigdis L.; Breivik, Lars-Anders; Brandt, Ola; Tronstad, Stein; Vik, Aasmund Fahre; Stebel, Kerstin; Sørensen, Kai; Folkestad, Are; Tømmervik, Hans; Johansen, Bernt; Karlsen, S. R.; Lauknes, Tom Rune; Kierulf, Halfdan P.; Kristiansen, Oddgeir; Breili, Kristian; Nordgulen, Øystein; Fredin, Ola (2011) Assessment of research areas with great EO support potential , Nansen Environmental and Remote Sensing Center. (107 sider)
 10. Berge, John A; Amundsen, Rita; Bjerkeng, Birger; Borgersen, Gunhild; Bjerknes, Erik; Gitmark, Janne K.; Gjøsæter, Jakob; Grung, Merete; Gundersen, Hege; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Knutsen, Halvor; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, Jan; Nerland, Inger Lise; Olsen, Esben Moland; Paulsen, Øystein; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai; Walday, Mats (2011) Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2010 , Norsk institutt for vannforskning (NIVA). ISBN 978-82-577-5916-2. No 6181 (137 sider)
 11. Sørensen, Kai; Røed, Lars Petter; Magnusson, Jan; Irmann-Jacobsen, Tine Bauck; Lindell, Tommy (1990) Eutrofisituasjonen i Ytre Oslofjord 1989. Delprosjekt 4.6b: Verifikasjon av modellresultater mot satellittdata , Statens forurensningstilsyn, Overvåkingsrapport 414/90. ISBN 82-577-2434-3. (52 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

 1. Ciren, Nima; Frette, Øyvind; Hamre, Børge; Erga, Svein Rune; Chen, Yi-Chun; Lu, Zhao; Sørensen, Kai; Marit, Norli; Stamnes, Knut; Dennis, Muyimbwa; Taddeo, Ssenyonga; Nicolausi, Ssebbiyonga; Stamnes, Jakob J. (2016) Analysis and parameterization of absorption properties of northern Norwegian coastal water International Radiation Symposium, Auckland, New Zealand 16.04.2016
 2. Stamnes, Knut; Li, Wei; Fan, Y.; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Folkestad, Are; Sørensen, Kai; Stamnes, Jakob J. (2012) New algorithm for simultaneous retrieval of aerosols and marine parameters in coastal waters EGU 2012 23.04.2012
 3. Stamnes, Knut; Li, Wei; Fan, Y.; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Folkestad, Are; Sørensen, Kai; Stamnes, Jakob J. (2012) Retrieval of aerosol and marine parameters in coastal waters: The OC-SMART algorithm Ocean Sciences Meeting 19.02.2012
 4. Stamnes, Knut; Li, Wei; Fan, Yongzhen; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Folkestad, Are; Sørensen, Kai; Stamnes, Jakob J. (2012) Simultaneous retrieval of aerosols and marine parameters in coastal environments: Assesment of the OC-SMART algorithm Ocean Optics 2012 08.10.2012
 5. Stamnes, Knut; Li, Wei; Fan, Y.; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Folkestad, Are; Sørensen, Kai; Stamnes, Jakob J. (2012) A new algorithm for simultaneous retrieval of aerosol ad marine parameters in coastal environments International Radiation Symposium 2012 06.08.2012
 6. Norderhaug, Kjell Magnus; Aure, Jan; Bjerkeng, Birger; Dahl, Einar; Falkenhaug, Tone; Gitmark, Janne kim; Green, Norman Whitaker; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, J.; Moy, Frithjof Emil; Omli, Lena; Oug, Eivind; Pedersen, Are; Rygg, Brage; Sørensen, Kai; Trannum, Hilde Cecilie; Tveiten, Lise Ann; Walday, Mats (2012) The coastal monitoring programme - how is eutrophication and climatic change affecting the coastal ecosystem? The 47th European Marine Biology Symposium (EMBS). 03.09.2012
 7. Stamnes, Knut; Fan, Yongzhen; Li, Wei; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Folkestad, Are; Sørensen, Kai; Stamnes, Jakob J. (2011) Retrieval of Aerosol and Marine Parameters in Coastal Waters from MERIS Data: The OC-SMART Algorithm EGU 2011 03.04.2011
 8. Chen, Yi-Chun; Frette, Øyvind; Hamre, Børge; Folkestad, Are; Sørensen, Kai; Durand, Domenique; Santer, Richard; Zagolski, Francis; Stamnes, Knut; Stamnes, Jakob J. (2011) Retrieval of aerosol climatology along the Norwegian coast EGU 2011 03.04.2011
 9. Stamnes, Knut; Yongzhen, Fan; Wei, Li; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Folkestad, Are; Sørensen, Kai; Stamnes, Jakob J. (2011) Retrieval of Aerosol and Marine Parameters in High-Latitude Coastal Waters from MERIS Data: The OC-SMART Algorithm NORDIC REMOTE SENSING DAYS 2011 30.08.2011
 10. Stamnes, Knut; Fan, Y.; Li, Wei; Hamre, Børge; Folkestad, Are; Sørensen, Kai; Stamnes, Jakob J. (2011) Retrieval of Aerosol and Marine Parameters in Coastal Waters from MERIS Data: The OC-SMART Algorithm EGU General Assembly 2011 03.04.2011
 11. Stamnes, Knut; Fan, Y.; Li, Wei; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Stamnes, Jakob J.; Folkestad, Are; Sørensen, Kai (2011) Fast Yet Accurate Retrievals of Aerosol and Aquatic Parameters in Turbid Waters CoastColour Round Robin 28.04.2011
 12. Weydahl, Dan Johan; Eggestad, Hans Olav; Øygarden, Lillian; Sørensen, Kai (2010) Detecting agricultural practices using ENVISAT ASAR DualPol and Radarsat-2 QuadPol data ESA Living Planet Symposium 28.06.2010
 13. Johannessen, Truls; Olsen, Are; Borsheim, Knut Yngve; Sørensen, Kai; Skotte, Gunnar (2010) Overvåker forsuring i havet 08.06.2010
 14. Peters, Steef; Eleveld, Marieke; Pasterkamp, Reinold; van der Woerd, Hans; Devolder, Mia; Jans, Siegrid; Park, Youngje; Ruddick, Kevin; Block, Thomas; Brockmann, Carsten; Doerffer, Roland; Kraseman, Hansjörg; Röttgers, Rudiger; Schönfeld, Wolfgang; Jørgensen, Peter Viskum; Tilstone, Gavin; Martinez-Vincente, Victor; Moore, Gerald; Sørensen, Kai; Høkedal, Jo; Johnsen, Torbjørn Martin; Lømsland, Evy Rigmor; Aas, Eyvind (2005) Atlas of Chlorophyll-a concentration for the North Sea based on MERIS imagery of 2003 i Atlas of Chlorophyll-a concentration for the North Sea based on MERIS imagery of 2003, , Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland. ISBN 90-5192-026-1. 121.
 15. Sørensen, Kai; Høkedal, Jo; Aas, Eyvind (2005) Use of ships of opportunity data for satellite data validation Remote Sensing and Bio-optical Modelling of the Baltic Sea 19.05.2005
 16. Høkedal, Jo; Aas, Eyvind; Sørensen, Kai (2005) Contribution to absorption from pigments, bleached particles and Gelbstoff compared to the total coefficient obtained with other methods Remote Sensing and Bio-optical Modelling of the Baltic Sea 19.05.2005
 17. Aas, Eyvind; Sørensen, Kai; Høkedal, Jo (2005) Regional variations of IOPs and their relationships to other bio-optical quantities in the North Sea - Skagerrak - Kattegat area Remote Sensing and Bio-optical Modelling of the Baltic Sea 19.05.2005
 18. Okullo, Willy; Ssenyonga, Taddeo; Hamre, Børge; Frette, Øyvind; Sørensen, Kai (2004) Measurements of optical properties of Lake Victoria water Elektrooptikkmøtet 2004 02.05.2004
 19. Sørensen, Kai; Aas, Eyvind; Severinsen, Gunnar; Doerffer, Roland; Dahl, Einar (2003) Validation of MERIS water products in the Skagerrak MAVT Workshop/Envisat Validation Workshop 20.10.2003
 20. Sørensen, Kai; Høkedal, Jo; Aas, Eyvind; Doerffer, Roland; Dahl, Einar (2003) Early results for validation of MERIS products in the Skagerrak Envisat Validation Workshop 09.12.2002
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.