Ansatt bilde
John Arthur Berge
cand.real.
Stilling: Seniorforsker
Telefon: 90886787
Seksjon: Marin forurensning
Seniorforsker/forsker I ved seksjonen «Marin forurensning». Utdannet marinbiolog/zoolog (UiO) og har vært ansatt på NIVA siden 1987. Er for tiden instituttets koordinator for aktiviteter knyttet til bergverk og marine deponier. Han har gjennom sitt arbeid på NIVA fått bred erfaring i å gjennomføre resipientundersøkelser i norske kystområder. Forsknings og utredningsvirksomhet knyttet til marine økosystemer og forurensnings effekter på disse har vært en vesentlig del av arbeidsområdet. Stikkord for Berges kompetanse er: overvåking, oljeforurensing, marin forsuring, effekter av utslipp, miljøgifter i organismer og sediment, bunndyrsamfunn , vanndirektivet. Berge har vært prosjektleder for en rekke prosjekter. Gjennom dette arbeidet har Berge ervervet seg spesialkompetanse knyttet til miljøforholdene i kystsonen langs Norskekysten fra Oslofjorden til Kirkenes. Intill nylig har han ledet overvåkingsarbeidet som NIVA gjennom en årrekke har gjort for Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeide i indre Oslofjor . Berge har skrevet ca. 50 vitenskapelige publikasjoner og nær 200 rapporter.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Ndungu, Kuria; Beylich, Bjørnar; Staalstrøm, Andre; Øxnevad, Sigurd; Berge, John A; Braaten, Hans Fredrik Veiteberg; Schaanning, Morten; Bergstrøm, Rune (2017) Petroleum oil and mercury pollution from shipwrecks in Norwegian coastal waters Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 593-594 s 624 - 633 doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.03.213
 2. Berge, John Arthur; Amundsen, Rita (2016) Reker i Indre Oslofjord - overvåking i perioden 2000-2014 Vann ISSN 0042-2592. Vol 1 s 43 - 57
 3. Brooks, Steven; Harman, Christopher Peter; Hultman, Maria Thérése; Berge, John A (2015) Integrated biomarker assessment of the effects of tailing discharges from an iron ore mine using blue mussels (Mytilus spp.) Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 524-525 s 104 - 114 doi: 10.1016/j.scitotenv.2015.03.135
 4. Widdicombe, Stephen; Beesley, Amanda; Berge, John A; Dashfield, Sarah L.; McNeill, Caroline Louise; Needham, Hazel R.; Øxnevad, Sigurd (2013) Impact of elevated levels of CO2 on animal mediated ecosystem function: the modification of sediment nutrient fluxes by burrowing urchins Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 73 No 2 s 416 - 427 doi: 10.1016/j.marpolbul.2012.11.008
 5. Ishida, Hiroshi; Golmen, Lars Gunder; West, Julia; Krüger, Martin; Coombs, Patricia; Berge, John A; Fukuhara, Tastuo; Magi, Michimasa; Kita, Jun (2013) Effects of CO2 on benthic biota: an in situ benthic chamber experiment in Storfjorden (Norway) Marine Pollution Bulletin ISSN 0025-326X. Vol 73 No 2 s 443 - 451 doi: 10.1016/j.marpolbul.2013.02.009
 6. Berge, John A; Hylland, Ketil (2011) Havet forsures Biolog ISSN 0801-0722.
 7. Spicer, J.I.; Widdicombe, S.; Needham, HR; Berge, John A (2011) Impact of CO2-acidified seawater on the extracellular acid-base balance of the northern sea urchin Strongylocentrotus droebachiensis Journal of Experimental Marine Biology and Ecology ISSN 0022-0981. Vol 407 No 1 s 19 - 25
 8. Berge, John Arthur; Hylland, Ketil; Schlabach, Martin; Ruus, Anders (2011) Accumulation of Polychlorinated Dibenzo-p-Dioxins and Furans in Atlantic Cod (Gadus morhua)-Cage Experiments in a Norwegian Fjord Journal of Toxicology and Environmental Health ISSN 1528-7394. Vol 74 No 7-9 s 455 - 465 doi: 10.1080/15287394.2011.550556
 9. Haukås, Marianne; Ruus, Anders; Hylland, Ketil; Berge, John Arthur; Mariussen, Espen (2010) Bioavailability of hexabromocyclododecane to the polychaete Hediste diversicolor: Exposure through sediment and food from a contaminated fjord Environmental Toxicology and Chemistry ISSN 0730-7268. Vol 29 No 8 s 1709 - 1715 doi: 10.1002/etc.201
 10. Haukås, Marianne; Hylland, Ketil; Nygård, Torgeir; Berge, John Arthur; Mariussen, Espen (2010) Diastereomer-specific bioaccumulation of hexabromocyclododecane (HBCD) in a coastal food web, Western Norway Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 408 No 23 s 5910 - 5916 doi: 10.1016/j.scitotenv.2010.08.026
 11. Widdicombe, S; Dashfield, SL; McNeill, CL; Needham, HR; Beesley, A; McEvoy, Augustin; Øxnevad, Sigurd; Clarke, K.R.; Berge, John A (2009) Effects of CO2 induced seawater acidification on infaunal diversity and sediment nutrient fluxes Marine Ecology Progress Series ISSN 0171-8630. Vol 379 s 59 - 75 doi: 10.3354/meps07894
 12. Berge, John A; Bjerkeng, Birger; Pettersen, Oddbjørn; Schaanning, Morten; Øxnevad, Sigurd (2006) Effects of increased sea water concentrations of CO2 on growth of the bivalve Mytilus edulis L. Chemosphere ISSN 0045-6535. Vol 62 s 681 - 687
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Berge, John A (2016) Tiltaksrettet overvåking av Glommas munningsområde og Hvalerområde for Kronos Titan AS og Borregaard AS , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6750-1. No 7015 (54 sider)
 2. Borgersen, Gunhild; Berge, John A (2016) Tiltaksrettet overvåking av Sunndalsfjorden i henhold til vannforskriften. Overvåking for Hydro Aluminium Sunndal , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6715-0. No 6980 (53 sider)
 3. Berge, John A; Borgersen, Gunhild; Gitmark, Janne Kim; Grung, Merete (2016) Tiltaksrettet overvåking i Håøyfjorden for Chemring Nobel AS , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6752-5. No 7017 (113 sider)
 4. Berge, John A (2016) Tiltaksrettet overvåking i Holmestrandsfjorden for Hydro Aluminium Rolled Products AS , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6730-3. No 6995 (40 sider)
 5. Trannum, Hilde C.; Albretsen, Jon; Gitmark, Janne K.; Berge, John A. (2016) Undersøkelse av sjøområdene i Arendal kommune 2015-2016 - Tilstanden ved utslippsstedene for kommunalt avløpsvann , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6829-4. No 7094 (82 sider)
 6. Norderhaug, Kjell Magnus; Bakke, Torgeir Heggelund; Berge, John A; Fagerli, Camilla With; Tveiten, Lise Ann; Gitmark, Janne Kim; Walday, Mats Gunnar (2015) Miljøundersøkelser rundt vraket av MS Server , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6651-1. No 6916 (62 sider)
 7. Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Strand, David (2015) Overvåkning av Indre Oslofjord i 2014 , Fagrådet for vann- og kloakkteknisk samarbeid.
 8. Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Strand, David (2015) Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 - Vedleggsrapport , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6569-9. No 6834 (104 sider)
 9. Berge, John A; Amundsen, Rita; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Johnsen, Torbjørn Martin; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, Jan; Staalstrøm, Andre; Strand, David; Hylland, Ketil; Holth, Tor Fredrik (2015) Overvåking av Indre Oslofjord i 2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6568-2. No 6833 (24 sider)
 10. Schaanning, Morten; Berge, John A; Molvær, Jarle (2015) Vurdering av miljøeffekter av utslipp fra planlagt SO2 renseanlegg til Fiskåbukta, Kristiansand , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6578-1. No 6843 (36 sider)
 11. Ledang, Anna Birgitta; Berge, John A (2014) Dataanalyse av kontinuerlige målinger utenfor Quartz Corp AS på Drag i Tysfjord , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6445-6. No 6710 (27 sider)
 12. Berge, John A (2014) Mudring og deponering i Oslo Havn - Langsiktig overvåking av miljøgifter i blåskjell, reker og fisk i perioden 2006-2013 Sluttrapport , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6455-5. No 6720 (115 sider)
 13. Berge, John A; Schwermer, Carsten Ulrich; Tobiesen, August E.Dessen; Vogelsang, Christian (2014) Gruveavgang i Bøkfjorden - utlekking og giftighetstesting av vannbehandlingskjemikalier , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6428-9. No 6693 (56 sider)
 14. Schaanning, Morten; Staalstrøm, Andre; Berge, John A (2014) Vurdering av miljøeffekter av sjøvannsutslipp fra SO2 renseanlegg ved Hydro Karmøy , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6419-7. No 6684 (32 sider)
 15. Berge, John A; Amundsen, Rita; Bratrud, Tage; Bølling, Nicolai; Erdahl, Espen; Gitmark, Janne Kim; Gundersen, Hege; Hinchcliffe, Christopher; Holth, Tor Fredrik; Haande, Sigrid; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Kroglund, Tone; Ledang, Anna Birgitta; Norli, Marit; Lømsland, Evy Rigmor; Staalstrøm, Andre; Wisbech, Cathrine; Wolf, Raoul (2014) Overvåking av Indre Oslofjord i 2013 - Vedleggsrapport , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6433-3. No 6698 (132 sider)
 16. Berge, John A; Amundsen, Rita; Bjerkeng, Birger; Borgersen, Gunhild; Bjerknes, Erik; Gitmark, Janne K.; Gjøsæter, Jakob; Grung, Merete; Gundersen, Hege; Holth, Tor Fredrik; Hylland, Ketil; Johnsen, Torbjørn Martin; Knutsen, Halvor; Ledang, Anna Birgitta; Lømsland, Evy Rigmor; Magnusson, Jan; Nerland, Inger Lise; Olsen, Esben Moland; Paulsen, Øystein; Rohrlack, Thomas; Sørensen, Kai; Walday, Mats (2011) Overvåking av forurensningssituasjonen i Indre Oslofjord 2010 , Norsk institutt for vannforskning (NIVA). ISBN 978-82-577-5916-2. No 6181 (137 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

 1. Borchgrevink, Harald Bonaventura; Berge, John A (2015) Noen trives i det kalde badevannet forskning.no 08.08.2015
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.