Ansatt bilde
Anne Lyche Solheim
dr.philos. (PhD)
Stilling: Seniorforsker, ph.d.
Telefon: 98215390
Seksjon: Ferskvannsøkologi
Anne Lyche Solheim har vært ansatt som forsker på NIVA siden 1996, og som forskningsleder for Seksjon for biologisk mangfold og eutrofiering ferskvann fra 2000-2005. Hun har jobbet som gjesteforsker ved EU kommisjonens Joint Research Centre i Ispra, Italia i 2006-2007, og deretter som seniorforsker og tilknyttet NIVAs Seksjon for Ferskvannsøkologi. Hun har en doktorgrad (Dr. philos i 1996 fra Universitetet i Oslo) i planktonøkologi og respons på eutrofiering. Siden 2000 har hun jobbet med Vanndirektiv-relaterte FoU oppgaver, herunder utvikling og interkalibrering av metoder for fastsetting av god økologisk tilstand i innsjøer og elver med vekt på planktonalger, og som prosjektleder / delprosjektleder for større nasjonale og internasjonale prosjekter (f.eks. BIOCLASS, REBECCA, WISER, MARS), som omfatter også andre organismegrupper og påvirkninger. Hun har en sentral posisjon i EEAs temasenter for vann med spesielt ansvar for rapportering av økologisk tilstand for elver og innsjøer i Europa basert på data rapportert fra alle europeiske land.
Hun har også organisert og gjennomført flere stor-skala felt-eksperimenter relatert til eutrofiering og klimaendringer, samt for basisovervåking av innsjøer iht vanndirektivet. Hun har videre ledet et stort FoU prosjekt i Uganda med fokus på eutrofiering i Victoriasjøen. Gjennom sin rolle for vanndirektiv-koordinator har hun også vært sentral i organisering og gjennomføring av interne og eksterne kurs om vanndirektivet.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Luyiga, Suzan; Haande, Sigrid; Semyalo, Ronald P.; Kizito, Yusuf S.; Miyingo-Kezimbira, Anne; Brettum, Pål; Solheim, Anne Lyche; Odong, Robinson; Asio, Santa Maria; Jensen, Knut Helge; Larsson, Petter (2015) How water exchange and seasonality affect the eutrophication of Murchison Bay, Lake Victoria. Limnologica ISSN 0075-9511. Vol 53 s 60 - 73 doi: 10.1016/j.limno.2015.06.001
 2. Poikane, Sandra; Birk, Sebastian; Böhmer, Jürgen; Carvalho, Laurence; de Hoyos, Caridad; Gassner, Hubert; Hellsten, Seppo; Kelly, Martyn; Solheim, Anne Lyche; Olin, Mikko; Pall, Karin; Phillips, Geoff; Portielje, Rob; Ritterbusch, David; Sandin, Leonard; Schartau, Ann Kristin; Solimini, Angelo G.; van den Berg, Marcel; Wolfram, Georg; van den Bund, Wouter (2015) A hitchhiker's guide to European lake ecological assessment and intercalibration Ecological Indicators ISSN 1470-160X. Vol 52 s 533 - 544 doi: 10.1016/j.ecolind.2015.01.005
 3. Hering, Daniel; Carvalho, Laurence; Argillier, Christine; Beklioglu, Meryem; Borja, Angel; Cardoso, Ana Cristina; Duel, Harm; Ferreira, Teresa; Globevnik, Lidija; Hanganu, Jenica; Hellsten, Seppo; Jeppesen, Erik; Kodeš, Vit; Solheim, Anne Lyche; Nõges, Tiina; Ormerod, Steve; Panagopoulos, Yiannis; Schmutz, Stefan; Venohr, Markus; Birk, Sebastian (2015) Managing aquatic ecosystems and water resources under multiple stress - An introduction to the MARS project Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 503-504 s 10 - 21 doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.06.106
 4. Moe, S. Jannicke; Solheim, Anne Lyche; Soszka, Hanna; Golub, Malgorzata; Hutorowicz, Andrzej; Kolada, Agnieszka; Picinska-Faltynowicz, Joanna; Bialokoz, Witold (2015) Integrated assessment of ecological status and misclassification of lakes: The role of uncertainty and index combination rules Ecological Indicators ISSN 1470-160X. Vol 48 s 605 - 615 doi: 10.1016/j.ecolind.2014.08.018
 5. Reyjol, Yorick; Argillier, Christine; Bonne, Wendy; Borja, Angel; Buijse, Anthonie D.; Cardoso, Ana Cristina; Daufresne, Martin; Kernan, Martin; Ferreira, Maria Teresa; Poikane, Sandra; Prat, Narcís; Solheim, Anne Lyche; Stroffek, Stéphane; Usseglio-Polatera, Philippe; Villeneuve, Bertrand; Bund, Wouter van de (2014) Assessing the ecological status in the context of the European water framework Directive: Where do we go now? Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 497 s 332 - 344 doi: 10.1016/j.scitotenv.2014.07.119
 6. Brucet, Sandra; Poikane, Sandra; Solheim, Anne Lyche; Birk, Sebastian (2013) Biological assessment of European lakes: ecological rationale and human impacts Freshwater Biology ISSN 0046-5070. Vol 58 No 6 s 1106 - 1115 doi: 10.1111/fwb.12111
 7. Carvalho, Laurence; McDonald, Claire; de Hoyos, Caridad; Mischke, Ute; Phillips, Geoff; Borics, Gábor; Poikane, Sandra; Skjelbred, Birger; Solheim, Anne Lyche; Van Wichelen, Jeroen; Cardoso, Ana Cristina (2013) Sustaining recreational quality of European lakes: minimizing the health risks from algal blooms through phosphorus control Journal of Applied Ecology ISSN 0021-8901. Vol 50 No 2 s 315 - 323 doi: 10.1111/1365-2664.12059
 8. Carvalho, L.; Poikane, S.; Solheim, Anne Lyche; Phillips, G.; Borics, G.; Catalan, J.; De Hoyos, C.; Drakare, S.; Dudley, B.J.; Järvinen, M.; Laplace-Treyture, C.; Maileht, K.; McDonald, C.; Mischke, U.; Moe, S. Jannicke; Morabito, G.; Nõges, P.; Nõges, T.; Ott, I.; Pasztaleniec, A.; Skjelbred, Birger; Thackeray, S.J. (2013) Strength and uncertainty of phytoplankton metrics for assessing eutrophication impacts in lakes Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol 704 No 1 s 127 - 140 doi: 10.1007/s10750-012-1344-1
 9. Phillips, Geoff; Solheim, Anne Lyche; Skjelbred, Birger; Mischke, Ute; Drakare, Stina; Free, Gary; Järvinen, Markku; de Hoyos, Caridad; Morabito, Giuseppe; Poikane, Sandra; Carvalho, Laurence (2013) A phytoplankton trophic index to assess the status of lakes for the Water Framework Directive Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol 704 No 1 s 75 - 95 doi: 10.1007/s10750-012-1390-8
 10. Thackeray, Strphen J.; Nöges, Peeter; Dunbar, Michael J.; Dudley, Bernard; Skjelbred, Birger; Morabito, Giuseppe; Carvalho, Laurence; Phillips, Geoff; Mischke, Ute; Catalan, Jordi; de Hoyos, Caridad; Laplace, Christophe; Austoni, Martina; Padedda, Bachisio M.; Maileht, Karii; Pasztaleniec, Agnieszka; Järvinen, Marko; Solheim, Anne Lyche; Clarke, Ralph T. (2013) Quantifying uncertainties in biologically-based water quality assessment: A pan-European analysis of lake phytoplankton community metrics Ecological Indicators ISSN 1470-160X. Vol 29 s 34 - 47 doi: 10.1016/j.ecolind.2012.12.010
 11. Solheim, Anne Lyche; Feld, Christian K.; Birk, Sebastian; Phillips, Geoff; Carvalho, Laurence; Morabito, Giuseppe; Mischke, Ute; Willby, Nigel; Søndergaard, Martin; Hellsten, Seppo; Kolada, Agnieszka; Mjelde, Marit; Böhmer, Jürgen; Miler, Oliver; Pusch, Martin T.; Argillier, Christine; Jeppesen, Erik; Lauridsen, Torben L.; Poikane, Sandra (2013) Ecological status assessment of European lakes: a comparison of metrics for phytoplankton, macrophytes, benthic invertebrates and fish Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol 704 No 1 s 57 - 74 doi: 10.1007/s10750-012-1436-y
 12. Järvinen, Marko; Drakare, Stina; Free, Gary; Solheim, Anne Lyche; Phillips, Geoff; Skjelbred, Birger; Mischke, Ute; Ott, Ingmar; Poikane, Sandra; Søndergaard, Martin; Pasztaleniec, Agnieszka; Van Wichelen, Jeroen; Portielje, Robert (2013) Phytoplankton indicator taxa for reference conditions in Northern and Central European lowland lakes Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol 704 No 1 s 97 - 113 doi: 10.1007/s10750-012-1315-6
 13. Haande, Sigrid; Rohrlack, Thomas; Semyalo, Ronald Paul; Brettum, Pål; Edvardsen, Bente; Solheim, Anne Lyche; Sørensen, Kai; Larsson, Petter (2011) Phytoplankton dynamics and cyanobacterial dominance in Murchison Bay of Lake Victoria (Uganda) in relation to environmental conditions Limnologica ISSN 0075-9511. Vol 41 No 1 s 20 - 29 doi: 10.1016/j.limno.2010.04.001
 14. Hering, Daniel; Borja, Angel; Carstensen, Jacob; Carvalho, Laurence; Elliott, Mike; Feld, Christian K.; Heiskanen, Anna-Stiina; Johnson, Richard K.; Moe, S. Jannicke; Pont, Didier; Solheim, Anne Lyche; Van De Bund, Wouter (2010) The European Water Framework Directive at the age of 10: A critical review of the achievements with recommendations for the future Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 408 No 19 s 4007 - 4019 doi: 10.1016/j.scitotenv.2010.05.031
 15. Poikane, Sandra; Alves, Maria Helena; Argillier, Christine; Berg, Marcel van den; Buzzi, Fabio; Hoehn, Eberhard; Hoyos, Caridad de; Karottki, Ivan; Laplace-Treyture, Christophe; Solheim, Anne Lyche; Ortiz-Casas, José; Ott, Ingmar; Phillips, Geoff; Pilke, Ansa; Padua, João; Remec-Rekar, Spela; Riedmuller, Ursula; Schaumburg, Jochen; Serrano, Maria Luisa; Soszka, Hanna; Tierney, Dominic; Urbanic, Gorazd; Wolfram, Georg (2010) Defining Chlorophyll-a Reference Conditions in European Lakes Environmental Management ISSN 0364-152X. Vol 45 No 6 s 1286 - 1298 doi: 10.1007/s00267-010-9484-4
 16. Carvalho, Laurence; Solimini, Angelo G.; Phillips, Geoff; Pietilainen, Olli-Pekka; Moe, S. Jannicke; Cardoso, Ana Cristina; Solheim, Anne Lyche; Ott, Ingmar; Søndergaard, Martin; Tartari, Gianni; Rekolainen, Seppo (2009) Site-specific chlorophyll reference conditions for lakes in Northern and Western Europe Hydrobiologia ISSN 0018-8158. Vol 633 No 1 s 59 - 66 doi: 10.1007/s10750-009-9876-8
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (2017) Tiltaksorientert overvåking i vannområde Mjøsa. Årsrapport for 2016 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6879-9. No 7144 (96 sider)
 2. Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Bongard, Terje; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Dahl-Hansen, Geir; Dokk, John Gunnar; Edvardsen, Hanne; Gjelland, Karl Øystein; Hobæk, Anders; Jensen, Thomas Correll; Jonsson, Bror; Mjelde, Marit; Molversmyr, Åge; Persson, Jonas; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger; Walseng, Bjørn (2017) ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer 2016. Overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften , Norsk institutt for naturforskning (NINA). ISBN 978-82-426-3090-2. No 1369 (175 sider)
 3. Løvik, Jarl Eivind; Solheim, Anne Lyche; Stuen, Odd Henning; Eriksen, Tor Erik; Kile, Maia Røst; Skjelbred, Birger (2017) Miljøtilstanden i Mjøsa med tilløpselver 2016 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6867-6. No 7132 (7 sider)
 4. Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Bækkelie, Knut Andreas Eikland; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Rustadbakken, Atle; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger (2016) ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand i henhold til vannforskriften. , Miljødirektoratet. ISBN 978-82-577-6805-8. (151 sider)
 5. Solheim, A. Lyche; Schartau, A. K.; Bongard, T.; Bækkelie, K. A. E.; Edvardsen, H.; Jensen, T. C.; Mjelde, M.; Persson, J.; Rustadbakken, A.; Sandlund, O. T.; Skjelbred, B. (2016) ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6805-8. No 7070 (151 sider)
 6. Ranneklev, Sissel Brit; Jensen, Thomas Correll; Solheim, Anne Lyche; Haande, Sigrid; Meland, Sondre; Vikan, Hedda; Hertel-Aas, Turid; Kronvall, Kjersti Wike (2016) Vannforekomsters sårbarhet for avrenningsvann fra vei under anleggog driftsfasen , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6764-8. No 7029 (45 sider)
 7. Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Persson, Jonas; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger (2016) ØKOFERSK: Basisovervåking av utvalgte innsjøer2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht. vannforskriften. , Miljødirektoratet. ISBN 978-82-577-6806-5. (142 sider)
 8. Eriksen, Tor Erik; Lindholm, Markus; Kile, Maia Røst; Solheim, Anne Lyche; Friberg, Nikolai (2015) Vurdering av kunnskapsgrunnlag for leirpåvirkede elver , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6527-9. No 6792 (68 sider)
 9. Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Berg, Marius; Bongard, Terje; Edvardsen, Hanne; Jensen, Thomas Correll; Mjelde, Marit; Petrin, Zlatko; Saksgård, Randi J.; Sandlund, Odd Terje; Skjelbred, Birger (2014) Utprøving av system for Basisovervåking i hht. vannforskriften: Resultater for utvalgte innsjøer 2013. Miljødirektoratet rapport M-195/2014 , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6422-7. No 6687 (95 sider)
 10. Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Jensen, Thomas Correll; Kile, Maia Røst; Lindholm, Markus; Skjelbred, Birger; Sloreid, Svein Erik; Walseng, Bjørn (2013) Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. vannforskriften. Oppdatert datagrunnlag, reviderte utvalgskriterier og prioritering av vannforekomster , Norsk institutt for naturforskning. ISBN 978-82-426-2584-7. No 975 (39 sider)
 11. Persson, Jonas; Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Sandlund, Odd Terje; Walseng, Bjørn (2013) Store innsjøer i Norge: Kan eksisterende data brukes til klassifisering av økologisk og kjemisk tilstand i hht. vannforskriften? , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6340-4. No 6605-2013 (47 sider)
 12. Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche; Halvorsen, Gunnar; Høgaasen, Tore; Lindholm, Markus; Skjelbred, Birger; Sloreid, Svein Erik; Walseng, Bjørn (2009) Nettverk for basisovervåking i innsjøer og elver i Norge i hht. Vannforskriften. Forslag , Norsk institutt for naturforskning. ISBN 978-82-426-2092-7. No 520 (86 sider)
 13. Solheim, Anne Lyche; Schartau, Ann Kristin; Bechmann, Marianne; Ibrekk, Anja Skiple; Pedersen, Are; Dahl, Einar; Stokke, Knut Bjørn; Bjørn, Carolina; Hovik, Sissel; Riise, Gunnhild; Edvardsen, Morten; Sælthun, Nils Roar; Andersen, Tom; Vogt, Rolf David; Oredalen, Tone Jøran; Sandlund, Odd Terje; Dagestad, Atle; Braskerud, Bent; Thaulow, Håkon (2009) Vanndirektivet – Behov for kunnskap,kompetanse og kapasitet , CIENS, Forskningssenter for miljø og samfunn. ISBN 978-82-92935-01-9. (80 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

 1. Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche (2017) Overvåking av økologisk tilstand - innsjøer Svensk-norsk workshop om metodikk for overvåking/klassifisering av fisk 22.11.2017
 2. Schartau, Ann Kristin; Solheim, Anne Lyche (2016) ØKOSTOR: Basisovervåking av store innsjøer Naturens mangfold - fagsamling for fylkesmennene 18.10.2016
 3. Schartau, Ann Kristin; Pedersen, Bård; van Dijk, Jiska Joanneke; Solheim, Anne Lyche (2015) Ferskvann i Naturindeks for Norge 2015. Tilstand og utvikling for biologisk mangfold, Framstad, Erik . 7. s 59 - 67
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.