Ansatt bilde
Åse Åtland
dr.scient. (PhD)
Stilling: Forskningsleder
Telefon: 90147510
Seksjon: Akvakultur
Åse Åtland er forskningsleder ved Seksjon for Akvakultur og regionleder ved NIVA vest i Bergen. Hun har Dr. grad fra Universitetet i Bergen innenfor temaet vannkvalitet og fiskeadferd. Åtland arbeider særlig med problemstillinger knyttet til vannkvalitet, metallgiftighet og utvikling av vannbehandlingsmetoder for å forbedre fiskevelferd og -helse. Arbeidserfaringen hennes omfatter både prosjekter knyttet til både vill laksefisk og akvakultur. Hun var også ansvarlig for NIVAs etablering i Chile i 2008, og har et stort nettverk innen oppdrettsnæringen både i Norge, Chile og Skottland/UK. Åtland har ledet flere prosjekter finansiert av Norges Forskningsråd – både bruker- og forskerstyrte prosjekter, og også vært involvert i flere EU prosjekter.

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 1. Vollset, Knut Wiik; Dohoo, Ian; Karlsen, Ørjan; Halttunen, Elina; Kvamme, Bjørn Olav; Finstad, Bengt; Wennevik, Vidar; Diserud, Ola Håvard; Bateman, Andrew; Friedland, Kevin D.; Mahlum, Shad Kenneth; Jørgensen, Christian; Qviller, Lars; Krkosek, Martin; Åtland, Åse; Barlaup, Bjørn Torgeir (2017) Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon ICES Journal of Marine Science ISSN 1054-3139. Vol 75 No 1 s 50 - 60 doi: 10.1093/icesjms/fsx104
 2. Pessot, Carlos A.; Åtland, Åse; Liltved, Helge; Lobos, Maria Gabriela; Kristensen, Torstein (2014) Water treatment with crushed marble or sodium silicate mitigates combined copper and aluminium toxicity for the early life stages of Atlantic salmon (Salmo salar L.) Aquacultural Engineering ISSN 0144-8609. Vol 60 s 77 - 83 doi: 10.1016/j.aquaeng.2014.04.001
 3. Kristensen, Torstein; Haugen, Thrond; Rosten, Trond; Fjellheim, Anders; Åtland, Åse; Rosseland, Bjørn Olav (2012) Effects of production intensity and production strategies in commercial Atlantic salmon smolt (Salmo salar L.) production on subsequent performance in the early sea stage Fish Physiology & Biochemistry ISSN 0920-1742. Vol 38 No 1 s 273 - 282 doi: 10.1007/s10695-011-9566-0
 4. Kristensen, Torstein; Haugen, Thrond Oddvar; Rosten, Trond; Fjellheim, Anders; Åtland, Åse; Rosseland, Bjørn Olav (2012) Effects of production intensity and production strategies in commercial Atlantic salmon smolt (Salmo salar L.) production on subsequent performance in the early sea stage i Welfare of Farmed Fish in Present and Future Production Systems, van de Vis, Hans; Kiessling, Anders; Flik, Gert; Mackenzie, Simon , Springer. ISBN 978-94-007-5382-2. 4. s 292 - 301
 5. Fjellheim, Anders; Kristensen, Torstein; Åtland, Åse; Rosseland, Bjørn Olav (2010) Råvannskvalitet i norske settefiskanlegg for laks relatert til vannkvalitetskrav i resirkuleringsanlegg Vann ISSN 0042-2592. Vol 45 s 55 - 63
 6. Kristensen, Torstein; Åtland, Åse; Rosten, Trond; Urke, Henning Andre; Rosseland, Bjørn Olav (2009) Important influent-water quality parameters at freshwater production sites in two salmon producing countries Aquacultural Engineering ISSN 0144-8609. Vol 41 No 2 s 53 - 59 doi: 10.1016/j.aquaeng.2009.06.009
 7. Teien, Hans-Christian; Garmo, Øyvind Aaberg; Åtland, Åse; Salbu, Brit (2008) Transformation of iron species in mixing zones and accumulation on fish gills Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 42 No 5 s 1780 - 1786
 8. Teien, Hans-Christian; Garmo, Øyvind Aaberg; Åtland, Åse; Salbu, Brit (2008) Transformation of Iron Species in Mixing Zones and Accumulation on Fish Gills Environmental Science and Technology ISSN 0013-936X. Vol 42 No 5 s 1780 - 1786 doi: 10.1021/es071965m
 9. Rosseland, Bjørn Olav; Bjerknes, Vilhelm; Guldberg, Bjørn; Hávardson, Björgólfur; Kroglund, Frode; Kvellestad, Agnar; Litlabø, Amund; Rosten, Trond; Teien, Hans-Christian; Toften, Hilde; Tørud, Brit; Åtland, Åse (2007) Episoder med dårlig vannkvalitet som har ført til produksjonslidelser eller tap av fisk i Vannkvalitet2 og smoltproduksjon, Bjerknes, Vilhelm . ISBN 978-82-8090-018-0. Kapittel 1. s 9 - 55
 10. Åtland, Åse; Bæverfjord, Grete; Heier, Lene Sørlie; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond (2007) Vannkvalitet i norske settefiskanlegg. Problem- og tiltaksvurderinger i Vannkvalitet2 og smoltproduksjon, Bjerknes, Vilhelm . ISBN 978-82-8090-018-0. Kapittel 4. s 125 - 157
 11. Liltved, Helge; Rosseland, Bjørn Olav; Vogelsang, Christian; Åtland, Åse (2007) Vannbehandling i Vannkvalitet2 og smoltproduksjon, Bjerknes, Vilhelm . ISBN 978-82-8090-018-0. Kapittel 5. s 159 - 183
 12. Skjelkvåle, Brit Lisa; Bjerknes, Vilhelm; Hindar, Atle; Kaste, Øyvind; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Åtland, Åse (2007) Vannkjemi i Vannkvalitet2 og smoltproduksjon, Bjerknes, Vilhelm . ISBN 978-82-8090-018-0. Kapittel 2. s 57 - 93
 13. Stefansson, Sigurd; Bjerknes, Vilhelm; Bjørn, Pål Arne; Bæverfjord, Grete; Finn, R.Nigel; Finstad, Bengt; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O.; Hosfeld, Anne Camilla Diesen; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Nilsen, Tom Ole; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Toften, Hilde; Åtland, Åse (2007) Fysiologiske egenskaper ved rogn, yngel og smolt i Vannkvalitet og smoltproduksjon. Red.Vilhelm Bjerknes, . faglig_bok_forlag. s 94 - 124
 14. Stefansson, Sigurd; Bjerknes, Vilhelm; Bjørn, Pål Arne; Bæverfjord, Grete; Finn, Roderick Nigel; Finstad, Bengt; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O.; Hosfeld, Camilla Diesen; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Nilsen, Tom Ole; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Toften, Hilde; Åtland, Åse (2007) Fysiologiske egenskaper ved rogn, yngel og smolt i Vannkvalitet2 og smoltproduksjon, Bjerknes, Vilhelm . ISBN 978-82-8090-018-0. Kapittel 3. s 94 - 123
 15. Foss, Atle; Kristensen, Torstein; Åtland, Åse; Hustveit, Helge; Hovland, Halvard; Øfsti, Anders; Imsland, Albert K (2006) Effects of water reuse and stocking density on water quality, blood physiology and growth rate of juvenile cod (Gadus morhua) Aquaculture ISSN 0044-8486. Vol 256 s 255 - 263
 16. Teien, Hans-Christian; Kroglund, Frode; Åtland, Åse; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit (2006) Sodium silicate as alternative to liming-reduced aluminium toxicity for Atlantic salmon (Salmo salar L.) in unstable mixing zones Science of the Total Environment ISSN 0048-9697. Vol 358 s 151 - 163 doi: 10.1016/j.scitotenv.2005.09.052
 17. Foss, Atle; Kristensen, Torstein; Åtland, Åse; Hustveit, Helge; Hovland, Halvard; Øfsti, Anders; Imsland, Albert (2006) Effects of water reuse and stocking density on water quality, blood physiology and growth rate of juvenile cod(Gadus morhua) Aquaculture ISSN 0044-8486. Vol 256 No 1-4 ; doi:10.1016/j.aquaculture.2006.02.032 s 255 - 263 doi: Sesmmendrag
 18. Åtland, Åse; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Kristensen, Torstein (2004) Godt vann og nok vann til norsk settefisk? i NIVA Årbok 2003, . faglig_bok_institusjon. s 46 - 48
 19. Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Kroglund, Frode; Raddum, Gunnar; Åtland, Åse; Gilje, Erik (2004) Forsuring som trusselfaktor i ferskvann i Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004, Barlaup, Bjørn Torgeir . ISBN 8270725781. 8. s 91 - 108
 20. Åtland, Åse; Barlaup, Bjørn Torgeir (1996) Avoidance behaviour of Atlantic salmon (Salmo salar L.) fry in waters of low pH and elevated aluminium concentrations: laboratory experiments Canadian journal of fisheries and aquatic sciences. Supplem ent = Journ al canadien des sciences halieutiques et aquati qu ISSN 0714-7937. Vol 53 s 1827 - 1834
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Rapporter

 1. Hess-Erga, Ole-Kristian; Åtland, Åse; Kvam, Olaug Vetti; Berland, Magne; Hansen, Espen; Melingen, Geir Olav (2018) Etablering av et demonstrasjonsanlegg for integrert produksjon av fisk og planter på Akvariet i Bergen , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6962-8. No 7227 (25 sider)
 2. Åtland, Åse; Skancke, Liv Bente (2016) Gjennomgang av data for vannkjemi og gjellealuminium fra Vosso , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6817-1. No 7082 (15 sider)
 3. Hess-Erga, Ole-Kristian; Johannessen, Torill Vik; Åtland, Åse (2015) Overvåkingsprogram og kompetansehevingstiltak knyttet til vannkvalitet og fiskehelse i marine yngel- og settefiskanlegg (MarinVest) , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6517-0. No 6782 (66 sider)
 4. Åtland, Åse; Hess-Erga, Ole-Kristian; Rosseland, Bjørn Olav; Johannessen, Torill Vik (2015) Vannkvalitet i marin yngelproduksjon , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6615-3. No 6880 (12 sider)
 5. Bakke, Torgeir Heggelund; Dale, Trine; Golmen, Lars Gunder; Kvassnes, Astri J.S.; Johnsen, Torbjørn Martin; Åtland, Åse (2014) Detaljreguleringsplan for sjøområder i Vats- og Yrkefjorden Konsekvensutredning Deltema: marint miljø , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 978-82-577-6205-6. No 6470 (62 sider)
 6. Gjevre, Anne Gerd; Olsen, Anne Berit; Hellberg, Hege; Nilsen, Hanne Katrine; Skjelstad, Hanne Ringkjøb; Alarcon, Marta; Vågnes, Øyvind Brune; Colquhoun, Duncan John; Thoen, Even; Åtland, Åse; Skryseth, Linda Marie; Lillehaug, Atle (2013) Oppklaring av yngeldødelighet , Veterinærinstituttet. Vol 2013 No 3 (19 sider)
 7. Urke, Henning Andre; Kristensen, Torstein; Åtland, Åse; Rosseland, Bjørn Olav (2008) Overvåking av råvannskvaliteten ved Neptun Settefisk AS avd. Lokkar , Norsk institutt for vannforskning. ISBN 9788257754396. (19 sider)
 8. Åtland, Åse; Håvardstun, Jarle; Rosten, Trond; Dale, Trine; Urke, Henning Andre; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Bæverfjord, Grete; Teien, Hans-Christian; Hjelde, Kirsti; Salbu, Brit (2007) VK-undersøkelsen samt resultater av årsovervåking av råvannskvalitet Barlindbotn settefisk i 2006 , Norsk institutt for vannforskning, NIVA. ISBN 9788257750909. No NIVA Rapport , Lp.nr (22 sider)
 9. Rosten, Trond; Urke, Henning Andre; Åtland, Åse; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav (2007) Sentrale drifts- og vannkvalitetsdata fra VK Laks - undersøkelsene fra 1999-2006 , Norsk institutt for vannforskning, NIVA. ISBN 8257749184. No NIVA Rapport , Lp.nr (16 sider)
 10. Åtland, Åse; Håvardstun, Jarle; Rosseland, Bjørn Olav (2007) Årsovervåking av vannkvalitet ved Skretting Aquaculture Research Centre AS: januar - desember 2006 , Norsk institutt for vannforskning, NIVA. ISBN 9788257751586. No NIVA Rapport , Lp.nr (15 sider)
 11. Åtland, Åse; Håvardstun, Jarle; Rosseland, Bjørn Olav (2007) Årsovervåking av råvannskvalitet ved 6 Lerøy Midnor anlegg i 2006 , Norsk institutt for vannforskning, NIVA. ISBN 9788257752538. No NIVA Rapport , Lp.nr (30 sider)
 12. Åtland, Åse; Håvardstun, Jarle; Rosseland, Bjørn Olav (2007) Årsovervåking av råvannskvalitet ved Smolten AS i 2006: avd. Mørsvikbotn, Innhavet og Nusfjord , Norsk institutt for vannforskning, NIVA. ISBN 8257751340. No NIVA Rapport , Lp.nr (32 sider)
 13. Åtland, Åse; Rosten, Trond; Bæverfjord, Grete; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Heier, Lene Sørlie (2006) Marine Harvest avd. Terningen (8): Rapport VK2005 , Norsk Institutt for Vannforskning. ISBN 8257748978. (13 sider)
 14. Åtland, Åse; Rosten, Trond; Bæverfjord, Grete; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Heier, Lene Sørlie (2006) Marine Harvest avd. Slørdal (7): Rapport VK2005 , Norsk Institutt for Vannforskning. ISBN 8257748951. (13 sider)
 15. Åtland, Åse; Rosten, Trond; Bæverfjord, Grete; Heier, Lene Sørlie; Hjelde, Kirsti; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit (2006) Bunesfisk (5): Rapport VK2005 , Norsk Institutt for Vannforskning. ISBN 8257748943. (12 sider)
 16. Åtland, Åse; Rosten, Trond; Bæverfjord, Grete; Heier, Lene Sørlie; Hjelde, Kirsti; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit (2006) Vågafossen Settefisk (4): Rapport VK 2005 , Norsk Institutt for Vannforskning. ISBN 8257748935. (14 sider)
 17. Åtland, Åse; Rosten, Trond; Bæverfjord, Grete; Rosseland, Bjørn Olav; Heier, Lene Sørlie; Salbu, Brit (2006) Marine Harvest avd. Bessaker (3): Rapport VK 2005 , Norsk Institutt for Vannforskning. ISBN 8257748919. (13 sider)
 18. Åtland, Åse; Rosten, Trond; Bæverfjord, Grete; Heier, Lene Sørlie; Hjelde, Kirsti; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit (2006) Marine Harvest avd. Glomfjord (2): Rapport VK 2005 , Norsk Institutt for Vannforskning. ISBN 8257748919. (13 sider)
 19. Åtland, Åse; Rosten, Trond; Bæverfjord, Grete; Heier, Lene Sørlie; Hjelde, Kirsti; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit (2006) Flatanger Settefisk AS (1) :Rapport VK 2005 , Norsk Insitutt for Vannforskning. ISBN 8257748900. (15 sider)
 20. Åtland, Åse; Rosten, Trond; Bæverfjord, Grete; Heier, Lene Sørlie; Hjelde, Kirsti; Teien, Hans-Christian; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit (2005) Ljones Fisk. Rapport VK 2004 , NIVA. ISBN 8257746797. No NIVA rapport, Lp.nr. (14 sider)
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.

Andre

 1. Åtland, Åse; Handegård, Reidar; Hjertenes, Yngve; Rosseland, Bjørn Olav (2017) Vannkjemi, fiskevelferd og akutt fiskedød Norsk Fiskeoppdrett ISSN 0332-7132. Vol 10 s 52 - 56
 2. Vollset, Knut Wiik; Dohoo, Ian; Karlsen, Ørjan; Halttunen, Elina; Kvamme, Bjørn Olav; Finstad, Bengt; Wennevik, Vidar; Diserud, Ola Håvard; Bateman, Andrew; Friedland, Kevin D; Mahlum, Shad Kenneth; Jørgensen, Christian; Qviller, Lars; Krkošek, Martin; Åtland, Åse; Barlaup, Bjørn Torgeir (2017) Disentangling the role of sea lice on the marine survival of Atlantic salmon ICES årskonferanse 11.09.2017
 3. Calabrese, Sara; Nilsen, Tom Ole; Fivelstad, Sveinung; Takle, Harald Rune; Hosfeld, Camilla Diesen; Ebbesson, Lars O.E.; Åtland, Åse; Teien, Hans-Christian; Stefansson, Sigurd Olav; Kolarevic, Jelena; Terjesen, Bendik Fyhn; Handeland, Sigurd Olav (2014) The effects of increased CO2 on postsmolt Atlantic salmon Salmo salar growth, physiology and stress responsiveness Aquaculture Europe 2014 14.10.2014
 4. Borchgrevink, Harald Bonaventura; Åtland, Åse (2014) Knust marmor redder oppdrettslaksen forskning.no 28.11.2014
 5. Terjesen, Bendik Fyhn; Ytrestøyl, Trine; Kolarevic, Jelena; calabrese, sara; Rosseland, Bjørn Olav; Teien, Hans-Christian; Åtland, Åse; Nilsen, Tom Ole; Stefansson, Sigurd Olav; Handeland, Sigurd O; Takle, Harald Rune (2013) Effects of salinity and exercise on Atlantic salmon postsmolts reared in land-based RAS 2nd Workshop on Recirculating Aquaculture Szstems 10.10.2013
 6. Rosseland, Bjørn Olav; Røyset, Oddvar; Garmo, Øyvind Aaberg; Bjerknes, Vilhelm.; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Åtland, Åse; Rosten, Trond (2013) Documentation of fish welfare - Monitoring of bioavailable metals in freshwater and seawater by DGT (Diffusive Gradients in Thin films) Int. Passiv Sampling Workshop, Bratislava 03.05.2013
 7. Kristensen, Torstein; Åtland, Åse; Urke, Henning Andre; Kroglund, Frode; Rosseland, Bjørn Olav (2013) Vannmiljø i settefiskanlegg EWOS Microteket 12.11.2013
 8. Kristensen, Torstein; Åtland, Åse; Urke, Henning Andre; Kroglund, Frode; Rosseland, Bjørn Olav (2013) Vannmiljø i settefiskanlegg EWOS Microteket 05.11.2013
 9. Åtland, Åse; Liltved, Helge; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Kristensen, Torstein; Powell, Mark Darryn (2013) Vannkvalitet i akvakultur. Tilbakeblikk på noen viktige samarbeidsprosjekter NIVA, UMB og Nofima – videre muligheter? Forskersamling akvakultur 9. januar 2013, Quality hotel Expo, Fornebu 10.01.2013
 10. Rosseland, Bjørn Olav; Åtland, Åse; Dale, Trine; POWELL, mark (2012) Water quality and gill diseases Seminar om Proliferativ gjellesykdom i sjøgående oppdrettslaks 07.11.2012
 11. Teien, Hans-Christian; Salbu, Brit; Rosseland, Bjørn Olav; Åtland, Åse (2010) Fe speciation and accumulation in fish Workshop on environmental toxicity issues for metals which change speciation and/or form precipitates under natural environmental conditions 26.01.2010
 12. Teien, Hans-Christian; Salbu, Brit; Rosseland, Bjørn Olav; Åtland, Åse (2009) Fe speciation and accumulation in fish REACH WS 19.10.2009
 13. Kristensen, Torstein; Urke, Henning Andre; Arnekleiv, Jo Vegar; Teien, Hans-Christian; Stefansson, Sigurd; Kroglund, Frode; Åtland, Åse; Rosseland, Bjørn Olav (2009) Effects of metal exposure from acid mine drainage and groundwater on gill Na+,K+-ATPase subunit isoform mRNA expression, enzyme activity and physiology in Atlantic salmon (Salmo salar L.) smolts 8th Smolt WS 20.09.2009
 14. Kristensen, Torstein; Urke, Henning Andre; Arnekleiv, Jo Vegar; Teien, Hans-Christian; Stefansson, Sigurd; Nilsen, Tom Ole; Rosseland, Bjørn Olav; Kroglund, Frode; Åtland, Åse (2009) Increased susceptibility to metal mine discharges during the smolt stage of Atlantic salmon (Salmo salar L.) 8th International Workshop on Smoltification. 20.09.2009
 15. Åtland, Åse; Rosten, Trond; Rosseland, Bjørn Olav; Salbu, Brit (2009) Transport of fish and water quality problems Skretting Scotland Aquaculture Conference, October 6, 2009. 06.10.2009
 16. Kroglund, Frode; Salbu, Brit; Teien, Hans-Christian; Åtland, Åse; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Heier, Lene Sørlie; Rosten, Trond; Finstad, Bengt (2009) How does freshwater quality affect the survival and performance of Atlantic salmon at the different life history stages? Skretting Scotland Aquaculture Conference 06.10.2009
 17. Teien, Hans-Christian; Kroglund, Frode; Salbu, Brit; Åtland, Åse; Rosseland, Bjørn Olav (2009) Use of sodium silicate to reduce aluminium toxicity towards fish Eight Keele Meeting on Aluminium 21.02.2009
 18. Åtland, Åse; Kristensen, Torstein; Rosseland, Bjørn Olav; Martinez, P; Skryseth, Linda; Hoffman, O (2008) What do we know about the water qualities used in Chilean hatcheries? What are the challenges compared to the industry in Norway? II Conferencia De Agua Dulce, Chile 12.11.2008
 19. Rosseland, Bjørn Olav; Åtland, Åse; Salbu, Brit; Rosten, Trond (2008) What are the possibilities for solving the problems and improve the results? Last results from ongoing projects in Norway II Conferencia De Agua Dulce, Chile 12.11.2008
 20. Rosten, Trond; Kristensen, Torstein; Urke, Henning Andre; Rosseland, Bjørn Olav; Åtland, Åse (2008) Tabber du kan gjøre ved kjøp av smolt MonAqua konferansen 30.10.2008
NIVA begynte å registrere vitenskapelige artikler i CRIStin i 2010, rapporter fra 2014.