NIVA Region Vest

NIVA Region Vest ligger i Bergen.

Sentrale arbeidsfelt og prosjekter:

  • Akvakultur
  • Algeovervåking og varsling av problemalger
  • Overvåking og optimalisering av vannkvalitet
  • Lokalisering av anlegg og strømmålinger
  • Akvastrøm - modellering av smittespredning mellom akvakulturanlegg

Referanseprosjekter:

  • Vannkvalitetsovervåking for akvakulturnæringen
  • Miljøgifter i Bergen havn
  • Algeovervåking
  • Overvåking av vassdrag i Bergen kommune

Regionleder: Åse Åtland

Kontaktinformasjon:

Thormøhlensgate 53 D
5006 Bergen

Tlf.: 02348  / (+47) 22 18 51 00
Faks: (+47) 55 31 22 14

Her finner du oss (kart)

Sist oppdatert 21.04.2016