NIVA Region Sør

NIVA Region Sør ligger i Grimstad.

Sentrale arbeidsfelt og prosjekter:

 • Sur nedbør og kalking av innsjøer og elver
 • Utryddelse av lakseparasitten gyrodactylus salaris
 • Forurensede marine sedimenter
 • Kystøkologi
 • Miljøteknikk

Referanseprosjekter:

 • Nitrogen fra fjell og hei
 • Klimaeffekter og forsuring
 • E18 Grimstad-Kristiansand
 • Tiltak mot forurensede fjordsedimenter
 • Sukkertarekartlegging
 • Fjerning av humus fra drikkevann
 • Tiltak mot miljøgifter i avløps- og sigevann

Medieomtaler:

Regionleder: Øyvind Kaste

Kontaktinformasjon:

Jon Lilletuns vei 3 (tidligere Televeien)
N-4879 Grimstad

Tlf.: 02348 / (+47) 22 18 51 00
Faks: (+47) 37 04 45 13

Her finner du oss (kart)

Sist oppdatert 09.05.2017