Nyheter

PhD Opportunities EURO-Flow

PhD Opportunities EURO-Flow

The regulation of river flows is one of the biggest stressors affecting river ecosystems across the world. In many countries, major legislative efforts are therefore underpinning the development of new approaches to mitigate the impacts of river flow regulation. In this context, a field of applied aquatic science has developed to generate the evidence base for identifying the best ways to manage the quantity, quality and patterns of environmental flows to sustain river ecosystems, Euro-FLOW will train a new cohort of researchers to be future leaders in this field.

Fersk NIVA-rapport om erfaringene fra planprosessen i vannregion Glomma

Fersk NIVA-rapport om erfaringene fra planprosessen i vannregion Glomma

Nylig foreslo Klima- og miljødepartementet endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. Vannforvaltningsplanene skal ikke lenger vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven, og fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndighet vil ikke lenger ha en formell rolle i arbeidet. En fersk rapport fra NIVA og NIBR har nettopp erfaringer med vannforvaltningsplanarbeidet som tema og er av høy relevans for både politikere, regional og kommunal forvaltning, samt brukerne av vannressurser.