Vær og vann i Oslofjorden

Målingene av vær og vann i Oslofjorden ved vår forskningsstasjon i Drøbaksundet er dessverre utilgjengelig.

 

NIVAs værstasjon på Solbergstrand er ute av drift.

For mer informasjon, vennligst kontakt forskningsleder Anders Gjørwad Hagen.

 

Sist oppdatert 15.05.2017