Søk etter fagkompetanse

Søk etter arbeidssted

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å Vis alle
Sorter på: Fornavn | Etternavn
Navn Stilling Arbeidssted
Allan, Ian Seniorforsker, ph.d. Oslo
Almeida, Ana Catarina Post Doc Oslo
Andersen, Astrid Hillevi IT-konsulent Oslo
Andersen, Eivind Ekholt Forskningsassistent Oslo
Andersen, Guri Sogn Forsker, ph.d. Oslo
Andersen, Jesper Harbo Forskningssjef København
Angell, Gunn Mia Økonomisjef Oslo
Anglès d'Auriac, Marc Seniorforsker, ph.d. Oslo
Antonsen, Medyan Esam Ghareeb Overingeniør Oslo
Arvidsson, Karoline Slettebø Seksjonsleder Oslo
Asklie, Sofie Martine Arkivar Oslo
Austnes, Kari Forsker, ph.d. Oslo
Avset, Liv Mildrid Melkild Lederassistent Oslo
Åtland, Åse Forskningsleder Bergen
Baho, Didier Ludovic Post Doc Oslo
Ballot, Andreas Seniorforsker, ph.d. Oslo
Barkved, Line Johanne Forsker Oslo
Baz Lomba, Jose Antonio Post Doc Oslo
Bæk, Kine Overingeniør Oslo
Beba, Roy Laboratorieingeniør Oslo
Becsan, Ingar Driftsansvarlig Oslo
Bekkby, Trine Seniorforsker, professor II Oslo
Bellerby, Richard Garth James Seniorforsker, professor II Bergen
Bentzen, Greta Adm. direktør Oslo
Berge, John Arthur Seniorforsker Oslo
Berg, James Dedric Seniorrådgiver Innovasjon Oslo
Beyer, Jonny Seniorforsker, ph.d. Oslo
Beyer, Katrine Hendrickson Prosjektleder informasjonssystemer Oslo
Beylich, Bjørnar Andre Overingeniør Oslo
Blakseth, Tomas Adler Forsker Oslo
Borchgrevink, Harald Bonaventura Leder medier og formidling Oslo
Borgå, Katrine Seniorforsker, ph.d. Oslo
Borgersen, Gunhild Forsker Oslo
Braaten, Hans Fredrik Veiteberg Forsker, ph.d. Oslo
Brandt, Uta Gruppeleder Oslo
Bratsberg, Erling Aarhus Laboratorietekniker Oslo
Bråte, Inger Lise Nerland Stipendiat Oslo
Brænden, Roar Systemutvikler Oslo
Brenno, Signe Laboratorieingeniør Oslo
Brkljacic, Marijana Stenrud Forskningsassistent Oslo
Brooks, Steven Seniorforsker, ph.d. Oslo
Bryntesen, Tina Laboratorieingeniør Oslo
Buzinkay, Akos Systemutvikler Oslo
Calabrese, Sara Forsker, ph.d. Bergen
Carlsson, Pernilla Marianne Forsker, ph.d. Tromsø
Chen, Wenting Forsker, ph.d. Oslo
Christie, Hartvig C Seniorforsker Oslo
Couture, Raoul-Marie Forskningsleder Oslo
Crespo, Bibiana Gómez Forsker, ph.d. Bergen
Daae, Kjersti Lundmark Forsker Bergen
Dadkhah, Mona Eftekhar Forsker, ph.d. Oslo
Dahl, Ivar Martin Forsker Oslo
Dale, Trine Seniorforsker, ph.d. Bergen
de Wit, Heleen Forskningsleder Oslo
Delacroix, Stephanie Forsker Oslo
Demars, Benoit Olivier Forsker, ph.d. Oslo
Doyer, Isabel Laboratorieingeniør Oslo
Eftevåg, Veronica Sæther Overingeniør Oslo
Eidsvoll, David Pettersen Forskningsassistent Oslo
Eikrem, Wenche Forsker, ph.d. Oslo
Engesmo, Anette Forsker, ph.d. Oslo
Englund, Grazyna HMS-rådgiver Oslo
Eriksen, Tor Erik Forsker Oslo
Escudero, Carlos Forsker, ph.d. Oslo
Fagerli, Camilla With Forsker, ph.d. Oslo
Falkenberg, Laura Post Doc Bergen
Filbee-Dexter, Karen Post Doc Oslo
Fjeld, Eirik Seniorforsker Oslo
Fløisand, Inga Seksjonsleder / EU-rådgiver Oslo
Fredriksen, Lene Forskningsassistent Oslo
Friberg, Nikolai Forskningssjef, biologisk mangfold Oslo
Frigstad, Helene Forsker, ph.d. Grimstad
Gangeskar, Line Kvalitets- og HMS-sjef Oslo
Garmo, Øyvind Aaberg Regionleder Hamar
Georgantzopoulou, Anastasia Forsker, ph.d. Oslo
Gitmark, Janne Kim Forsker Oslo
Golmen, Lars G Seniorforsker, professor II Bergen
Gomes, Tânia Cristina Forsker Oslo
Green, Norman Whitaker Seniorforsker Oslo
Grung, Merete Seniorforsker, professor II Oslo
Guerrero Calidonio, Jose-Luis Forsker, ph.d. Oslo
Gulbrandsen, Rasmus Assistent Oslo
Gulbrandsen, Vegard IT-konsulent Oslo
Gundersen, Hege Forsker, ph.d. Oslo
Haande, Sigrid Forsker, ph.d. Oslo
Hagen, Anders Gjørwad Forskningsleder Oslo
Hagman, Camilla H C Forsker Oslo
Hancke, Kasper Forsker, ph.d. Oslo
Hansen, Peter Stig Overingeniør Oslo
Hanssen, Irene IT-konsulent Oslo
Haraldstad, Tormod Forsker Grimstad
Harman, Christopher Forskningsdirektør Grimstad
Harvey, Therese Forsker København
Hasli, Siri Hetle Lederassistent Oslo
Hawley, Kate Forsker Oslo
Håll, Johnny Forsker Oslo
Håvardstun, Jarle Overingeniør Grimstad
Henriksen, Mette Helene Senior økonomikonsulent Oslo
Herud, Tone Jahren HR-rådgiver Oslo
Hess-Erga, Ole-Kristian Forsker, ph.d. Bergen
Hindar, Atle Seniorforsker, ph.d. Grimstad
Hjelseth, Pranee S Lønningsansvarlig Oslo
Hjermann, Dag Øystein Forsker, ph.d. Oslo
Hobæk, Anders Seniorforsker, ph.d. Bergen
Hostyeva, Vladyslava Overingeniør Oslo
Höglund, Erik Seniorforsker, ph.d. Grimstad
Høgberget, Rolf Forsker Grimstad
Hultman, Maria Thérése Post Doc Oslo
Hurley, Rachel Post Doc Oslo
Jaccard, Pierre Franqois Forsker Hamar
Jackson-Blake, Leah Amber Forsker, ph.d. Oslo
Jartun, Morten Seniorforsker, ph.d. Oslo
Jenssen, Marthe Torunn Solhaug Forskningsassistent Oslo
Johannessen, Per Ivar Fagassistent Solbergstrand
Johansen, Joachim Tørum Fagassistent Solbergstrand
Johnsen, Tor-Petter Viseadm. direktør Oslo
Kallenbach, Emilie Forskningsassistent København
Karlsson, Marianne Forsker, ph.d. Oslo
Karud, Jan Systemutvikler Oslo
Kasiulis, Evaldas Laboratorieingeniør Oslo
Kaste, Øyvind Regionleder Grimstad
Kempa, Magdalena Forsker, ph.d. Oslo
Kemp, Joanna Lynn Forsker Oslo
Kile, Maia Røst Forsker Oslo
King, Andrew Luke Forsker, ph.d. Bergen
Knudsen, Henny Jokiel Sekretær Bergen
Konecki, Jacek Assistent Solbergstrand
Kringstad, Alfhild Overingeniør Oslo
Kristiansen, Trond Seniorforsker, ph.d. Oslo
Kroglund, Tone Forsker Grimstad
Krzeminski, Pawel Forsker, ph.d. Oslo
Kupilas, Benjamin Post Doc Oslo
Kvalsvik Stenberg, Sondre Forskningsassistent Bergen
Lang-Ree, Karin Adm. medarbeider Oslo
Langaas, Sindre Forskningsleder Oslo
Larsen, Palma Kristin Lederassistent Oslo
Larssen, Thorjørn Forskningsdirektør Oslo
Ledang, Anna Birgitta Forsker Hamar
Lie, Elisabeth Forskningsleder Oslo
Lillicrap, Adam David Forskningsleder Oslo
Lindholm, Markus Forskningsleder Oslo
Lin, Yan Forsker, ph.d. Oslo
Li, Yang Post Doc Oslo
Løken, Katharina Bjarnar Overingeniør Oslo
Lømsland, Evy Rigmor Forsker Bergen
Løvik, Jarl Eivind Forsker Hamar
Løvoll, Grunde Seniorforsker, ph.d. Oslo
Lund, Espen Forsker Oslo
Lusher, Amy Lorraine Forsker Oslo
Macken, Ailbhe Lisette Seniorforsker, ph.d. Oslo
Marelius, Tommy Assistent Solbergstrand
Marty, Sabine Overingeniør Oslo
McGovern, Maeve Stipendiat Tromsø
Meland, Sondre Seniorforsker, ph.d. Oslo
Mendivelso, Edna Adm. medarbeider Oslo
Mengeot, Caroline Forskningsassistent Bergen
Meyer, Kirk Driftstekniker Oslo
Mjelde, Marit Forsker Oslo
Moe, Jannicke Seniorforsker, ph.d. Oslo
Moe, Therese Fosholt Forsker, ph.d. Oslo
Moy, Siri Forskningsassistent Oslo
Murray, Ciaran Joseph Forsker, ph.d. København
Mutinova, Petra Thea Forskningsassistent Oslo
Mygland, Ståle Økonomirådgiver, prosjektstøtte Oslo
Myklebust, Erik Bryhn Stipendiat Oslo
Myren, Merethe Hemb Laboratorieingeniør Oslo
Næs, Kristoffer Forskningssjef, bærekraftig næringsutvikling Grimstad
Ndungu, Kuria Seniorforsker, ph.d. Oslo
Nesheim, Ingrid Forsker, ph.d. Oslo
Nilsen, Ole Martin IT-sjef Oslo
Nizzetto, Luca Forsker, ph.d. Oslo
Nordheim, Mette-Gun Sekretær Hamar
Norli, Marit Forsker Oslo
Olsen, Marianne Forskningsleder Oslo
Olsen, Trine Kvalitetsansvarlig Oslo
Ormset, Marie Arkivar Oslo
Oug, Eivind Forsker, ph.d. Grimstad
Øxnevad, Sigurd Forsker Grimstad
Persson, Jonas Forsker, ph.d. Oslo
Petersen, Karina Forsker, ph.d. Oslo
Pettersen, Eirin Tilbudsansvarlig Oslo
Pettersen, Oddbjørn Driftsleder Solbergstrand Solbergstrand
Platjouw, Froukje Maria Forsker, ph.d. Oslo
Poste, Amanda Forsker, ph.d. Tromsø
Protsenko, Elizaveta Forskningsassistent Oslo
Ramirez-Llodra, Eva Seniorforsker, ph.d. Oslo
Ranneklev, Sissel Brit Seniorforsker, ph.d. Oslo
Reggiani, Emanuele Roberto Forsker, ph.d. Bergen
Reid, Malcolm Forskningsleder Oslo
Ribeiro, Anne Luise Laboratorieingeniør Oslo
Rinde, Eli Seniorforsker, ph.d. Oslo
Rundberget, Jan Thomas Forsker, ph.d. Oslo
Ruus, Anders Seniorforsker, professor II Oslo
Samanipour, Saer Forsker Oslo
Sample, James Edward Forsker Oslo
Sayfritz, Stephen John Seniorforsker Grimstad
Schaanning, Morten Thorne Seniorforsker Oslo
Schneider, Susanne Claudia Seniorforsker, professor II Oslo
Schøyen, Merete Forsker Oslo
Schwermer, Carsten Ulrich Forsker Oslo
Seifert-Dähnn, Isabel Forsker, ph.d. Oslo
Selig, Elizabeth Seniorforsker, ph.d. Oslo
Selvik, John Rune Systemutvikler Oslo
Skancke, Liv Bente Forskningsassistent Grimstad
Skjelbred, Birger Forsker, ph.d. Oslo
Skogan, Odd Arne Segtnan Overingeniør Oslo
Skumlien Furuseth, Ingvild Forskningsassistent Oslo
Smedstad, Anne HR-direktør Oslo
Solheim, Anne Lyche Seniorforsker, ph.d. Oslo
Song, You Post Doc Oslo
Sorteberg, Line HR-rådgiver Oslo
Sørensen, Camilla Folkestad Lederassistent Grimstad
Sørensen, Kai Forskningsleder Oslo
Staalstrøm, André Forsker, ph.d. Oslo
Steindal, Eirik Hovland Forsker, ph.d. Oslo
Stokvold, Anders Overingeniør Oslo
Støa, Lars Driftsleder IT Oslo
Sundnes, Frode Forsker, ph.d. Oslo
Sveen, Torill Økonomikonsulent Oslo
Synnestvedt, Anja Rønning Koordinator, prosjektstøtte Oslo
Syverud, Tron Hansen Systemutvikler Oslo
Thaulow, Jens Forsker, ph.d. Oslo
Thomas, Kevin V Forsker, ph.d. Oslo
Thrane, Jan-Erik Forsker, ph.d. Oslo
Tobiesen, August E Dessen Forsker, ph.d. Oslo
Tollefsen, Knut Erik Seniorforsker, professor II Oslo
Trannum, Hilde Cecilie Seniorforsker, ph.d. Grimstad
Tryland, Ingun Forsker, ph.d. Oslo
Tveiten, Lise Ann Forskningsassistent Grimstad
Tveite, Sjur Seniorrådgiver Oslo
Tveite, Sjur Daglig leder BallastTech-NIVA AS Oslo
Uhl, Wolfgang Forskningsleder Oslo
Umar, Muhammad Forsker, ph.d. Oslo
van Bavel, Bert Forskningssjef Oslo
Vedal, Jens Systemutvikler Oslo
Villø, Marit Laboratorieingeniør Oslo
Vogelsang, Christian Forsker, ph.d. Oslo
Volder, Martine Olsson Koordinator, prosjektstøtte Oslo
Walday, Mats Gunnar Forskningsleder Oslo
Wallhead, Philip Forsker, ph.d. Bergen
Wennberg, Aina Charlotte Forsker Oslo
Wesmann, Anne Laboratorieingeniør Oslo
Xie, Li Stipendiat Oslo
X, Thida Swe Stipendiat Oslo
Yakushev, Evgeniy Seniorforsker, ph.d. Oslo