Publikasjon

Anonyme mobiltelefondata bidrar til å kartlegge narkotikabruken i hovedstaden

Anonyme mobiltelefondata bidrar til å kartlegge narkotikabruken i hovedstaden

Analyser av avløpsvann er og har vært en innovativ måte å få innsikt i befolkningens narkotikabruk på. Imidlertid har anslagene for hvor mange personer som har befunnet seg i studieområdet vært usikre. I et nytt samarbeidsprosjekt mellom Telenor og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har forskerne, gjennom å se hvor det har vært mobiltelefonaktivitet, i langt større grad kunne tallfeste narkotikabruken.

Ledig stilling

Researcher in Aquatic Biogeochemical Modelling - Catchment Processes

Researcher in Aquatic Biogeochemical Modelling - Catchment Processes

NIVA’s Section for Catchment Processes is engaged in multidisciplinary projects related to biogeochemistry, surface quality modelling, water resource management and climate change assessments. The section is actively employed to systemise, investigate, study and disseminate information about complex aquatic environmental problems linked with water. The section is involved in national and international research projects, including several EU projects. Candidates in fields of catchment biogeochemistry, aquatic geochemistry and limnology, with strengths in process-oriented modelling are invited to apply.

Rapport

Fersk NIVA-rapport om erfaringene fra planprosessen i vannregion Glomma

Fersk NIVA-rapport om erfaringene fra planprosessen i vannregion Glomma

Nylig foreslo Klima- og miljødepartementet endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven. Vannforvaltningsplanene skal ikke lenger vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven, og fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndighet vil ikke lenger ha en formell rolle i arbeidet. En fersk rapport fra NIVA og NIBR har nettopp erfaringer med vannforvaltningsplanarbeidet som tema og er av høy relevans for både politikere, regional og kommunal forvaltning, samt brukerne av vannressurser.

Kontakt en av våre ansatte

Liste over alle ansatte